Viktor Dobrovolný, 1969, kámen, Mostecká, Kladno, show on the map

Pomník dělnického hnutí

Autor příspěvku:

Lucie Růžičková