Miroslav Houra, kol.1985, beton a skleněná mozaika, u školy v Edisonově ul., Teplice-Trnovany, show on the map

Pohádky

Pohádky

Pohádky

Autor příspěvku: Ladislav Černý