autor neznámý, kov, Ohradní, Praha, show on the map

(plamen)

umístěno u vchodu do budovy.

Autor příspěvku: Benn Murhaaya