Stanislav Hanzík, Memorial to the 1st Youth Construction, bronze, Litvínov, Podkrušnohorská St., 1982, show on the map

Památník 1. stavby mládeže

Památník 1. stavby mládeže

Památník 1. stavby mládeže

Autor příspěvku:

Romana Drdová