Slavoj Nejdl, 1983, mramor, 17. listopadu, koleje TU, Liberec, show on the map

Otisk rukou

Autor příspěvku: Lucie Růžičková