Helena Trubáčková, keramika, Sdružené ateliéry (atrium), Vyšehradská 57, Praha2

Objekty

Objekty

skupina keramických objektů v atriu budovy, v současnosti probíhá rekonstrukce parteru, v budoucnu bude prostor volně přístupný

Autor příspěvku: Hana Rutová Ing