František Nikl, 1973-74, keramika, Lorencova 3791, Zlín, show on the map

O životní prostředí

O životní prostředí

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový