Ludwik Korkoš, Memorial to the Slovak Soviet Republic, bronze, stone,420 x 350 cm, Prešov, Námestie mieru – square, 1960–75, show on the map

Pamätník Slovenskej republiky rád