Štefan Belohradský, 1974, maďarský travertin, ul. Sama Chalupku, Michalovce, show on the map

Moebiova krivka