autor neznámý, keramika, Námestie Slobody, Humenné, show on the map

Mozaika