Alois Šutera, 1968-69, kamenina, Spáčilova čp. 3032/1, Kroměříž, show on the map

Mateřství

Mateřství

Pro sídliště Oskol.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový