Otakar Petroš, 70.léta,pískovec,Ústí n.L.,dříve u samoobsluhy v Gagarinově ul,nyní park Severní Terasa, show on the map

Květinářka

Autor příspěvku: Ladislav Černý