Milan Chlíbec, kol.1980, keramika, atrium městského úřadu, Most, show on the map

Keramické plastiky

Autor příspěvku: Ladislav Černý