Stanislav Zadražil, 1978, umělý kámen, prostranství před budovou ZŠ, Horní Stropnice, show on the map

kašna se sochou růžového poupěte

kašna se sochou růžového poupěte

kašna se sochou růžového poupěte

Autor příspěvku: Jakub Drozda