Ivan Jakeš, 1983, měď, Vsetín - Sychrov (budova potravin), show on the map

Dynamika

Dynamika

Ivan Jakeš se narodil ve Velkých Karlovicích. Vyučil se elektromechanikem, později studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u Luďka Havelky a Karla Hofmana. Byl také žákem Františka Podešvy. Po řadě prací v oblasti průmyslového designu inklinoval stále intenzivněji k volné tvorbě. Jako průmyslový designér pracoval v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Poté odešel do Osvětlovacího skla Valašské Meziříčí, kde se věnoval znovu designu. Podnik opustil po téměř deseti letech úspěšného působení ve výtvarném oddělení (za řadu navržených výrobků získal ocenění a uznání), aby se mohl věnovat vlastní tvorbě. Ve volné tvorbě začínal malířstvím a sochařstvím, později hledal odpovídající vyjádření v keramice, pracuje ale i se dřevem, kovem, betonem a sklem. Autor se věnuje třem okruhům tvorby - volné plastiky oscilují mezi zahradní keramikou a interiérovou plastikou, reliéfy na dřevě sochařsky využívají možnosti keramického materiálu, závěsná keramika představuje především talíře, které těží z polarity hrnčířské a sochařské práce. Napříč tvorbou Ivana Jakeše se táhne snaha o soulad a organické propojení dvourozměrného malířského vyjádření s trojrozměrnou řečí sochařů. Námětem jeho výtvarných děl je lidová poezie a starověká mytologie, nechybí ani prvky humoru. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Vlastivědného ústavu Vsetín a Slezského muzea v Opavě. Zdroje: MIKULAŠTÍK, Tomáš. Ivan Jakeš. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1995, s. 45-46. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999: D. IV., Ch-J.Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 114.

Autor příspěvku: Michal Kmínek