Miloslav Chlupáč, 1981, sandstone from Hořice, Školní, Litvínov, show on the map

Dvojice

Dvojice

Cooperation with ing. arch. Radim Dejmal

foto: Romana Drdová