Ladislav Kovařík, 80. léta, kov, Kropáčkova, Mendelova, Praha 11, show on the map

Delfíni