Josef Špaček, 1968, beton, Bezová ul., Liberec, show on the map

Bitva (torso)

Dochována pouze část díla, na podstavci se původně nacházela abstraktní kompozice z kovu a pískovce. Druhotné umístění, z výstavy Socha a město 1969. Tomanová, Kateřina: Památky a plastiky Liberce. Zprávy České besedy č. 65, Liberec 1989. Mohr, Jan: Pomníky a památníky ve městě Liberci. Liberec 2000. NPÚ, ÚOP v Liberci, Sbírka průzkumů, posudků a zpráv, JP 194.

Autor příspěvku: Petr Freiwillig