Jiří Seifert, 1969, parčík u Školní ulice v Liberci, na Králově Háji, show on the map

Abstraktní reliéf (Stéla)

Abstraktní reliéf (Stéla)

Abstraktní reliéf (Stéla)

Autor příspěvku: Hana Kubíková