Jiří Seifert, 1969, kámen, Vojtěšská ulice, Liberec, Králův Háj, show on the map

Abstraktní plastika

Abstraktní plastika

Abstraktní plastika

Autor příspěvku: Hana Kubíková