sochy: 

Ilustrátor, grafik a malíř Radomír Kolář se narodil v roce 1924 v Rakovníku v rodině bohatého velkostatkáře. Dostalo se mu kvalitního vzdělání, malovat a kreslit začal u Rudolfa Pucholta na rakovnické reálce a po válce, kdy byly znovu otevřeny vysoké školy, do roku 1950 studoval na AVU v Praze, nejprve u Vratislava Nechleby, ale záhy přešel k Miloslavu Holému. Na akademii zůstal jako asistent až do roku 1964, kdy odešel do ideologicky zatíženého Armádního výtvarného studia. Roku 1966 získal cenu ministra národní obrany, roku 1975 medaili k 30. výročí osvobození. Mezitím také pracoval na ilustracích pro Mladou frontu. V letech 1983–1989 se vrátil na akademii (od roku 1985 učil jako profesor). Ilustroval řadu knih pro mládež i dospělé, školních učebnic ad. Byl také autorem monumentálních realizací pro architekturu v technice gobelínu (např. gobelínu pro budovu Federálního shromáždění, mozaiky pro Národní památník na Vítkově. Navštívil několikrát místa bojů československé armády v Sovětském svazu a vytvořil na téma válečných bojů cyklus obrazů. Dalšími tématy jeho malířské tvorby jsou např. husitství, koně, zvířata a česká příroda. V roce 1978 se stal zasloužilým a v roce 1985 národním umělcem. Zemřel po dlouhotrvající nemoci v Praze v roce 1993. O jeho tvorbě můžeme napsat: většinou pracoval na objednávku, nikdy nebyl v nezávislém postavení umělce „na volné noze“. Vyrovnával se s nejrůznějšími požadavky „zadavatelů“ a považoval to za naprosto přirozenou podmínku tvorby.