sochy: 

23.10.1925 Praha - 19.4.2013 Domažlice

Sochař, kreslíř, designér a ilustrátor Miloslav Hejný se narodil v roce 1925 v Praze. V letech 1942 až 1943 navštěvoval Střední grafickou školu v Praze a v letech 1943 až 1945 Školu umění ve Zlíně u profesora Vincence Makovského. Po válce studoval v sochařském ateliéru Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Laudy, Vincence Makovského a Otakara Španiela. Jako sochař se věnoval monumentální tvorbě: např. „Začarovaný les“, třímetrový sloup v hotelu InterContinental v Praze, pomník obětem výpravy v Huascaránu, a další realizace ve spojení s architekturou. Vytvořil sadu návrhů chirurgických nástrojů pro Expo Montreal 1967 a jeho práce byla vysoce oceněna a realizována, dodnes se v ortochirurgii tyto dokonalé nástroje používají. V rozsáhlé sérii portrétních plaket ztvárnil řadu portrétů hudebníků, básníků a jiných umělců. V posledních letech se věnoval výhradně kresbě s výraznou sochařskou dikcí. Do konce života pobýval se svou ženou Olgou, známou spisovatelkou dětské literatury, v Domažlicích. 

Text: Markéta Hejná